Page 1 - Informator 5-22
P. 1

info

   kočevski BOREC

   Informator Združenja borcev za vrednote NOB Kočevje. Izhaja mesečno; Leto 2022; mesec: marec; številka:   5
   Uredniški odbor: IO ZB Kočevje, zanj Jože Oberstar; grafična podoba: Pavel Majerle Kukin

                       PROSLAVA OSILNICA
   V soboto 14. maja 2022 smo se zbrali v Osilnici in počastili spomin na obletnico prvega
   partizanskega napada na Osilnico 21.maja 1942. Takrat je potekala ofenziva okupatorske

   italijanske vojske proti Kočevskemu Rogu. V tej ofenzivi je okupator požgal ogromno vasi v
   Loški dolini, Dragarski dolini, na Osilniškem in Kočevskem. Veliko ljudi je bilo interniranih na
   Rab in druga italijanska taborišča. Po kapitulaciji Italije v letu 1943 sose preživeli iz taborišč
   vračali in pričeli z obnovo domačij. Toda vojne še ni bilo konec. Italijanske okupatorje so

   zamenjali nemški.                                                                 .
   Na spominski svečanosti se je zbralo večje število udeležencev, ki so se poklonili spominu
   padlim partizanom in pobitim talcem. Cvetje je ob prižganih svečah položila delegacija na

   pokopališču in pri spomeniku v vasi. Navzoče udeležence sta pozdravila predsednik Krajevne
   organizacije ZB Stanko Janež in županja Osilnice Alenka Kovač. Slavnostna govornica je bila
   dramska umetnca Lara Jankovič. Orisala je takratne dogodke ob napadih na Osilnico in

   omenila trenutna dogajanja v naši državi. V kulturnem programu so sodelovali Stari Binklarji.
   Po uradnem delu je sledilo prijetno tovariško druženje.                                 .
                                                                   Z apisal: Jože Novak

   Vir fotografij: fb občina Osilnica
   Kontakt: predsednik - Jože Oberstar 041 953 065; podpredsednik Dušan Zamida 041 360 330; podpredsednica Dragica Legvart 040 720 944
   1   2