Page 1 - Informator 6-22
P. 1

info

   kočevski BOREC

   Informator Združenja borcev za vrednote NOB Kočevje. Izhaja mesečno; Leto 2022; mesec: marec; številka:   6
   Uredniški odbor: IO ZB Kočevje, zanj Jože Oberstar; grafična podoba: Pavel Majerle Kukin


                        PROSLAVA PREŽA

     V nekdanji vasi Preža pri Kočevski reki je bila 27. aprila 2022 organizirana spominska svečanost v spomin
   na ustanovitev kočevskega partizanskega bataljona in na usmrtitev 16 talcev, ki so jih 26. aprila 1942
   zverinsko pobili italijanski okupatorji. Kljub rahlemu dežju se je srečanja udeležilo solidno število
   udeležencev. Slavnostni govornik je bil Predrag Bakovič poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije.
   Opisal je takratna dogajanja na Preži, spomnil pa se je tudi današnjih aktualnih dogodkov v parlamantu in državi.
     Ko so kočevski Nemci v letu 1942 prostovoljno zapustili širše območje Kočevske je nastalo veliko področje
   nenaseljenega zemljišča. To so izkoristile partizanske enote in se zatekle na Kočevsko in širše. Bile so trn

   v peti italijanskemu okupatorju. Italijani so vedeli, da je bil tu na Preži pred 16 dnevi ustanovljen kočevski
   bataljon. Začelo se je zasledovanje partizanov. Ena kolona italijanskih vojakov je šla proti Banji loki in
   dolini Kolpe, druga čez Kočevsko Reko proti Brigi. Partizani so se spretno izmikali italijanski vojski.         .
     Deset dni po ustanovitvi prvega kočevskega bataljona so se Italijani maščevali. Odrasle, ki so jih sumili,
   da so povezani s partizani, so iz vasi Drežnik, Slovenska briga, Mokri potok, Sadni hrib in Srobotnik
   odpeljali naprej v Kočevje in nato na Prežo. Tukaj so jih s sekirami in žagami zverinsko pomorili. Takšnih
   grozodejstev ne smemo pozabiti.                                                             .
   Delagacija udeležencev spominskega srečanja je ob prižiganju sveč položila cvetje ob spominska obeležja.
                                                                            Zapisal: Jože Novak
   Vir fotografij: arhiv Majerle Pavel Kukin
   Kontakt: predsednik - Jože Oberstar 041 953 065; podpredsednik Dušan Zamida 041 360 330; podpredsednica Dragica Legvart 040 720 944
   1   2