Web Analytics
Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje
ZB za vrednote NOB Kočevje Ljubljanska cesta 3 1330 KOČEVJE Telefon: 01/895-10-62 E-pošta: zb.kocevje@amis.net Facebook
ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB KOČEVJE
Pozdravljeni! Združenje borcev za vrednote NOB smo domoljubna organizacija in smo del civilne družbe, imamo status društva, ki deluje v javnem interesu. Naši nameni in cilji organiziranja ter delovanja Združenja temeljijo na tradicijah slovenskega odporništva v boju za narodni obstoj, svobodo in samostojnost, ki pa se najneposredneje in najdoslednejše izrazita v narodnoosvobodilnem boju od 1941 do 1945 in v osamosvojitveni vojni leta 1991. Naši nameni in ciljo so: - skrb za ohranjanje zgodovinske resnice o narodnoosvobodilnem boju - da vzdržujemo spominska obeležja - da skrbimo za grobove padlih borcev NOB - da ohranjamo tovariške vezi med borci udeleženci in zagovorniki vrednot NOB - da aktivno sodelujemo s programsko sorodnimi organizacijami civilne družbe in drugimi, ki imajo pozitiven odnos do NOB - usmeritev je tudi k širejnju članstva. Po zakonih narave se vrste borcev NOB redčijo. Na naše veliko zadovoljstvo pa se članstvo v ZB povečuje. Mlajši povojni rodovi se vključujejo v ZB in ohranjajo vrednote NOB. Smo pred ustanovitvijo mladinskega aktiva na nivoju Združenja. Temeljna oblika delovanja članov je občinska in krajevna organizacija v našem Združenju: OO ZB Kostel, OO ZB Osilnica, KO ZB Kočevje - mesto, KO ZB Stara Cerkev, KO ZB Šalka vas, KO ZB Ivan Omerza, KO ZB Predgrad, KO ZB Kočevska Reka in KO ZB Draga. Skupno število članov je 855. Organi združenja so: 1. Skupščina Združenja 2. Izvršni odbor združenja 3. Nadzorni odbor 4. Častno razsodišče Najvišji organ občinske oz. krajevne organizacije je zbor članov.
 • 001
 • 01
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 21
 • 22
 • 23
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42