OBČINA KOČEVJE OBČINA KOSTEL OBČINA OSILNICA OBČINA LOŠKI POTOK OBČINA RIBNICA IN  OBČINA ČRNOMELJ
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
Današnje občine, kjer stojijo spomeniki NOB
SPOMENIKI NA HRVAŠKEM
Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje