Sodelovanje ZB s kočevskimi šolami 14.12.2023
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
V sredo, 13. decembra, na 101. obletnico rojstva Karla Destovnika Kajuha smo v pisarni Združenja borcev za vrednote NOB Kočevje ravnateljem kočevskih Osnovnih šol in Gimnazije Kočevje izročili knjige Kajuh pesnik partizan. ZB za vrednote NOB Kočevje je letošnjo 80. obletnico Zbora odposlancev slovenskega naroda obeležilo v športni dvorani s koncertom Partizanskega pevskega zbora in z razstavo slik učencev kočevskih Osnovnih šol in Gimnazije Kočevje na temo Zbora odposlancev. Razstavljalo je okoli 30 učencev. Izmed vseh edinstvenih, kreativnih, domiselnih risb je bilo težko izbrati najboljšo. Zato smo se v ZB odločili, da v zahvalo in v spomin na tako veličastno obletnico tega zgodovinskega dogodka v našem mestu knjižnicam vseh Osnovnih šol in Gimnaziji Kočevje podarimo knjigo Kajuh pesnik partizan. Knjigo je izdala knjižnica Velenje v Kajuhovem letu, v spomin na 100 obletnico njegovega rojstva. To je stripovska biografija o mladeniču iz Šoštanja, pesniku, skojevcu, komunistu, vosovcu, partizanu, ki je padel pod streli slovenskega rojaka v okupatorjevi uniformi, star komaj 22 let. Danes doživljata Kajuhova osebnost in poezija novo življenje pri mladih, ki ga sprejemajo kot glas nove generacije. Njim je posvečen ta strip in v ZB Kočevje upamo, da bodo učenci in dijaki radi posegali po njem. Predstavniki ZB za vrednote NOB Kočevje smo izrazili željo po nadaljnjem sodelovanju učencev in dijakov pri ohranjanju spomina na narodnoosvobodilni boj in resnico o tem, kdo je iz štiriletne vojne izšel kot zmagovalec, kdo je bil okupator in kdo izdajalec. Ravnatelji so prijazno ponudili pomoč, za kar se jim zahvaljujemo. ZA
Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje