Web Analytics
Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje
ZB za vrednote NOB Kočevje Ljubljanska cesta 3 1330 KOČEVJE Telefon: 01/895-10-62 E-pošta: zb.kocevje@amis.net Facebook
ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB KOČEVJE
Pozdravljeni! Združenje borcev za vrednote NOB smo domoljubna organizacija in smo del civilne družbe. Imamo status društva, ki deluje v javnem interesu. Naši nameni in cilji organiziranja ter delovanja Združenja temeljijo na tradicijah slovenskega odporništva v boju za narodni obstoj, svobodo in samostojnost, ki pa se najneposredneje in najdoslednejše izrazita v narodnoosvobodilnem boju od 1941 do 1945 in v osamosvojitveni vojni leta 1991. Naši nameni in ciljo so: - ohranjanje zgodovinske resnice o narodnoosvobodilnem boju - vzdrževanje spominskih obeležij - skrb za grobove padlih borcev NOB - ohranjanje tovariških vezi med borci udeleženci in zagovorniki vrednot NOB - aktivno sodelovanje s programsko sorodnimi organizacijami civilne družbe in drugimi, ki imajo pozitiven odnos do NOB - širjenje članstva. Po zakonih narave se vrste borcev NOB redčijo, zato se z novimi programi trudimo v ZB privabiti čim več mladih. Temeljna oblika delovanja članov Združenja borcev za vrednote NOB Kočevje sta 2 občinski in 6 krajevnih organizacij: OO ZB Kostel, OO ZB Osilnica, KO ZB Kočevje - mesto, KO ZB Stara Cerkev, KO ZB Šalka vas, KO ZB Ivan Omerza, KO ZB Predgrad in KO ZB Kočevska Reka . Skupno število članov je 688. Organi združenja so: 1. Skupščina Združenja 2. Izvršni odbor združenja 3. Nadzorni odbor 4. Častno razsodišče Najvišji organ občinske oz. krajevne organizacije je zbor članov.