Web Analytics
Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje
ZB za vrednote NOB Kočevje Ljubljanska cesta 3 1330 KOČEVJE Telefon: 01/895-10-62 E-pošta: zb.kocevje@amis.net Facebook
ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB KOČEVJE
Pozdravljeni! Združenje borcev za vrednote NOB smo domoljubna organizacija in smo del civilne družbe, imamo status društva, ki deluje v javnem interesu. Naši nameni in cilji organiziranja ter delovanja Združenja temeljijo na tradicijah slovenskega odporništva v boju za narodni obstoj, svobodo in samostojnost, ki pa se najneposredneje in najdoslednejše izrazita v narodnoosvobodilnem boju od 1941 do 1945 in v osamosvojitveni vojni leta 1991. Naši nameni in ciljo so: - skrb za ohranjanje zgodovinske resnice o narodnoosvobodilnem boju - da vzdržujemo spominska obeležja - da skrbimo za grobove padlih borcev NOB - da ohranjamo tovariške vezi med borci udeleženci in zagovorniki vrednot NOB - da aktivno sodelujemo s programsko sorodnimi organizacijami civilne družbe in drugimi, ki imajo pozitiven odnos do NOB - usmeritev je tudi k širejnju članstva. Po zakonih narave se vrste borcev NOB redčijo. Na naše veliko zadovoljstvo pa se članstvo v ZB povečuje. Mlajši povojni rodovi se vključujejo v ZB in ohranjajo vrednote NOB. Smo pred ustanovitvijo mladinskega aktiva na nivoju Združenja. Temeljna oblika delovanja članov je občinska in krajevna organizacija v našem Združenju: OO ZB Kostel, OO ZB Osilnica, KO ZB Kočevje - mesto, KO ZB Stara Cerkev, KO ZB Šalka vas, KO ZB Ivan Omerza, KO ZB Predgrad, KO ZB Kočevska Reka in KO ZB Draga. Skupno število članov je 855. Organi združenja so: 1. Skupščina Združenja 2. Izvršni odbor združenja 3. Nadzorni odbor 4. Častno razsodišče Najvišji organ občinske oz. krajevne organizacije je zbor članov.