Konferenca KO ZB Kočevje mesto 2.3.2024
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
2. marca 2024 je v Restavraciji Briški potekala konferenca Krajevne organizacije ZB za vrednote NOB Kočevje mesto. Konferenco je pričel predsednik Matija Jerbič in na začetku pozdravil goste: podžupana Občine Kočevje Andreja Mladedoviča, predsednika in sekretarko združenja ZB Kočevje Dušana Zamido in Zlatico Arko, člana predsedstva ZB Slovenije Janka Vebra, predsednika KS Kočevje mesto Jožeta Corla, častnega člana ZB Kočevje Jožeta Oberstarja in direktorico Pokrajinskega muzeja Kočevje Vesno Jerbič Perko. Na konferenci so člani sprejeli poročila o delu v letu 2023 in sprejeli program dela za leto 2024. Podeljenih je bilo tudi 11 izkaznic novosprejetim članom. V pozdravnih nagovorih so gostje pohvalili delo krajevne organizacije ZB Kočevje mesto. Posebej je potrebno omeniti pobudo Dušana Zamide o skupnem obiskovanju dedkov, babic in vnukov, vnukinj spominskih obeležij NOB, nasvete direktorice muzeja Vesne Jerbič Perko o povečanju zanimanja mladih za NOB in poročilo o aktivnostih člana predsedstva ZB Slovenije Janka Vebra o iskanju in ustreznem obeleževanju grobov padlih partizanov, ki naj bi jih bilo okrog 7000. M. Jerbič
Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje