Letna konferenca KO ZB za vrednote NOB Ivan Omerza Livold 23.2.2024
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
V petek, dne 23.02.2024, ob 17. uri so se člani KO ZB za vrednote NOB Ivan Omerza Livold udeležili letne konference, ki jo je sklical njegov predsednik Ivan Novak. Uvodoma je prijetno presenetil prisotne s pripovedjo o mladem domoljubu, antifašistu in hrabrem borcu, narodnem heroju Ivanu Omerzi, ki je padel v eni od najodmevnejših bitk v Jelenovem žlebu. Rojen je bil v Livoldu, po njem KO ZB nosi ime. Letna konferenca je potekala po ustaljenem dnevnem redu. Vsa podana poročila, program dela in finančno poročilo so bili soglasno sprejeti. Namesto pokojnega člana IO Milivoja Jelenoviča, je bil soglasno izvoljen Zmago Lindič. V KO ZB Ivan Omerza je bilo na novo sprejetih 5 novih članov in članic, z minuto molka pa smo počastili spomin na pokojne člane. Za vestno in požrtvovalno delo v KO ZB ter ohranjanje vrednot NOB sta prejeli priznanje ZB za vrednote NOB Kočevje Nevenka Vardijan in Milena Perko. Vse prisotne je pozdravil predsednik OO ZB za vrednote OB Kočevje Dušan Zamida, ki je najprej opravičil vabljenega podžupana Andreja Mladenovića, v nadaljevanju pa čestital KO za dobro delo in vse pozval, da se v čim večjem številu udeležujejo pripravljenih spominskih slovesnosti. ZA
Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje