Letna konferenca KO ZB za vrednote NOB Stara Cerkev 16.2.2024
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
V petek, dne 16.02.2024, ob 18. uri smo se člani KO ZB za vrednote NOB Stara Cerkev udeležili letne konference, ki jo je še zadnjič sklical njegov dolgoletni predsednik Dušan Vidmar. Dušan se je namreč odločil, da se po 25 letih sporazumno poslovi od funkcije predsednika. Za njegovo dolgoletno uspešno delo so se mu prisotni zahvalili, za novega predsednika pa je bil izvoljen Peter Ješelnik, ki je prisotnim predstavil program dela in pozval vse, naj se v čim večjem številu udeležujejo načrtovanih prireditev in svečanosti. Letna konferenca je potekala po ustaljenem dnevnem redu. Vsa podana poročila, program dela in finančno poročilo so bili soglasno sprejeti. V KO ZB Stara Cerkev je bilo sprejetih 10 novih članov in članic, z minuto molka pa smo počastili spomin na dva pokojna člana. Ob koncu so nam spodbudne besede podpore, pomoč pri delu in lepe želje izrekli tudi vsi vabljeni gostje: podžupan Andrej Mladenović, predsednik ZB za vrednote NOB Kočevje Dušan Zamida, predsednica KS Stara Cerkev Jožica Šerbec, častni član ZB Jože Oberstar, predsednik OZVVS Anton Vovko, podpredsednik društva SEVER Jože Poštrak, občinski svetnik Jože Kure in zborovodkinja Tanja Zgonc. Med nami je bil toplo pozdravljen tudi Branko Košorog, ki je bil kot 6 letni deček interniran v taborišče na Rabu. Vsem prisotnim je zaželel predvsem zdravje. Prijetno druženje smo zaključili precej pozno. ZA
Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje