POGOVORNI VEČER Z MILANOM KUČANOM 1.12.2023
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
Prvi predsednik Republike Slovenije tov. Milan Kučan je v petek, 01. 12. 2023 v Kočevju v dvorani Kulturnega centra Kočevje, na »Večeru z Milanom Kučanom,« ki ga je organiziralo Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje, izredno korektno, argumentirano in verodostojno prikazal preteklost tako v času NOB in še pred tem, kot tudi v času 1990 in 1991 ter seveda danes. Pogovor je odlično vodila prof. Meta Kamšek. Tov. Milan Kučan se ni izognil nobenemu bistvenemu vprašanju ter problemu preteklega in sedanjega življenja. Tudi ne predlogom rešitev. Doma in v svetu. Točke rešitve kot so upor proti militarizaciji, orožarskim koncernom ter vojnam, upor proti kršenju vseh človekovih pravic, upor proti socialni neenakosti ter upor proti zlorabi narave so danes ravno tako nujni in potrebni, kot so bili leta 1941 upor proti okupatorjem ter leta 1991 upor proti nacionalizmu in avtokraciji ter za samostojnost in neodvisnost. Številne trezne misli, življenjske izkušnje in pravočasno razumevanje dogajanj doma in v svetu delajo prvega predsednika RS Milan Kučana za resnično velikega državnika, kakršnih je malo tako v Sloveniji, kot v svetu. Tudi zato bi bilo umestno in potrebno, da bi njegove nasvete oz. besede poslušali tisti odločevalci, ki jih pravzaprav ne slišijo oz. nočejo slišati. Morda jih zato tudi ni bilo v dvorani. Slika cenjenega naravovarstvenika mag. Janeza Černača je zahvala za vse sledi, ki jih je pustil tov. Milan Kučan v svojem življenju. Avtobiografska knjiga Avgusta Grila »Kočevar med Slovenci« pa je zahvala za predsednikovo toleranco in razumevanje različnosti ljudi ter narodove zavesti in kulture. Miloš Šonc -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje se zahvaljuje svojim članom in vsem ostalim, ki so se udeležili pogovornega večera z Milanom Kučanom, še posebej županu dr. Vladimiru Prebiliču in podžupanu Andreju Mladenoviču. ZA
Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje