MAKOŠE - SPOMENIK PADLIM BORCEM 9. SNOUB
V vasici Makoše je postavljena naravna kamnita gmota (višina 180 cm) z vklesanim napisom:   Ostali podatki niso znani. V Makoše je v noči od 24. na 25. marec 1943 prišel 3. bataljon 9. kočevske brigade. Speče borce je presenetila nemška enota in v boju je padlo 17 partizanov.
K VEČNI STRAŽI SMO SE ZBRALI  IN LEGLI SMO MED TVOJE KORENINE  ŠE MRTVI BOMO VAROVALI  SVOBODO NAŠE DOMOVINE.   SEDEMNAJSTIM BORCEM   3. BATALJONA IX. SNOU BRIGADE   XVIII. DIVIZIJE NOV IN POJ   PADLIM NA TEM KRAJU 25. MARCA 1944.
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje