Nagovor predsednika ZB za vrednote NOB Kočevje, 15.1.2023
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
Spoštovane članice, dragi člani, tovarišice in tovariši! Minilo je naše prvo skupno tako koledarsko kot tudi programsko leto. Ocenjujemo, da je bilo uspešno, saj smo vse zastavljene naloge realizirali v skladu s planiranim koledarjem prireditev, izpeljali pa smo še nekaj novih dogodkov. Enotni smo v razmišljanju, da moramo program dela v letu 2024 še izboljšati in še dopolniti. Tako smo vanj vključili 4 okrogle mize z zanimivo, aktualno tematiko, na katerih bomo gostili znane javne osebnosti iz političnega in gospodarskega življenja in dela. Z ravnatelji kočevskih šol smo se že dogovarjali, da bomo o vsebini našega dela seznanjali tudi naše učence in dijake. Predvsem si želimo mladim povedati resnico o dogodkih med II. svetovno vojno, kdo je v resnici bil okupator, kdo izdajalec in kdo je iz vojne izšel kot zmagovalec ter kakšne so te vrednote, ki jih danes zagovarjamo v Združenju borcev. Uvedli bomo tudi družinske obiske spominskih obeležij v naši okolici. V svojih vrstah imamo veliko dedkov in babic, ki bodo s svojimi vnuki obiskali spomenik ali dva na leto in ga primerno uredili. Otroci bodo urico ali dve preživeli v naravi, naredili koristno delo in slišali zgodbe, ki se nikoli več ne smejo ponoviti. Situacija v svetu je namreč zaskrbljujoča! Ne tako daleč od nas divja vojna, v kateri umirajo tudi nedolžni otroci. Nihče ne govori o koncu gorja in beseda mir gre voditeljem težko z jezika. V naši državi mir sicer imamo, vendar pa z realizacijo volilnih obljub vlada kasni in prav je, da se naše Združenje kritično in aktivno odziva na počasno reševanje vseh nakopičenih problemov. Še kako se nas namreč dotikajo javno zdravstvo, dolgotrajna oskrba, davčna reforma in tudi reforma pokojninskega sistema. Po več kot 30. letih samostojne države večina ne more biti zadovoljna s kvaliteto življenja v njej. Čedalje bolj se povečujejo razlike med bogatimi in revnimi. Dovolj imamo naravnih danosti, dovolj pridnih ljudi, da pri nas ne bi smelo biti lakote in revščine. Pa vendar je zaskrbljujoče, da imamo vse več pogoltnih in požrešnih ljudi. Javni podatek je, da je 1% Slovencev lastnikov 23% narodovega bogastva. Ko smo se 23.12.1990 na plebiscitu odločali o samostojni državi, si nismo želeli take države. Letos nas čakajo evropske volitve. Glede na to, da je kandidaturo že napovedal naš župan, lahko pričakujemo menjavo občinskega vodstva. Storili bomo vse, da bomo odlične odnose z občino ohranili in s sodelovanjem nadaljevali tudi v bodoče. Od tega je odvisnih kar nekaj načrtovanih projektov. Do konca meseca marca bomo izvedli letne konference in druženja po KO in OO ZB. Ob tem vas, drage članice in člani prosim, da se aktivno vključujete v razprave o poročilih in programih. S predlogi in konstruktivnimi pripombami lahko programe dela po posameznih krajevnih odborih še izboljšamo in naredimo še bolj zanimive. Z novimi vsebinami in programi si namreč želimo pritegniti nove, predvsem mlajše člane in tako nadaljevati trend, ki smo ga po dolgih letih pričeli beležiti v lanskem letu. V naše vrste smo namreč sprejeli več članov, kot pa smo jih izgubili. Na koncu se vam zahvaljujem za dosedanje sodelovanje in vas vabim, da še naprej skupaj nadaljujemo naše poslanstvo.
Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje