Koncert Partizanskega pevskega zbora
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje je v petek, 06. oktobra, ob 18.uri , v športni dvorani priredilo koncert Partizanskega pevskega zbora, s katerim smo počastili spomin na 80. obletnico Zbora odposlancev slovenskega naroda, ki se je odvijal od 01. do 03. oktobra leta 1943 v Kočevju, v takratnem Sokolskem, današnjem Šeškovem domu. K počastitvi te pomembne obletnice, smo pritegnili tudi učence kočevskih osnovnih šol, ki so v avli športne dvorane razstavili slike na temo Zbora odposlancev slovenskega naroda. ZB za vrednote NOB Kočevje je ob tej priložnosti dalo natisniti spominske majice, z dopisom »ZAKAJ BI SE PO VEČ KOT 70 LETIH VČLANIL/A V ZDRUŽENJE BORCEV ZA VRENOTE NOB« pa pozivalo obiskovalce k priključitvi v svoje vrste. Predsednik ZB za vrednote NOB Kočevje Dušan Zamida je pozdravil vse prisotne in izrazil obžalovanje, da nismo mogli gostovati v Šeškovem domu, kjer se je Zbor odvijal pred 80. leti in kar bi dalo temu dogodku še poseben čar. Kljub temu smo preživeli prijeten večer in se ob poslušanju partizanskih pesmi spomnili tako naše mladosti kot časov, v katerih so zapete pesmi partizani prepevali, ko so slavili zmage, pa tudi, ko so jurišali v smrt. Za pomoč pri organizaciji tega koncerta, se je predsednik v imenu Združenja borcev za vrednote NOB zahvalil Občini Kočevje, ki kaže izreden posluh za naše napore pri ohranjanju in utrjevanju spoštljivega spomina na najveličastnejši boj slovenskega naroda v času druge svetovne vojne in utrjevanju narodne samozavesti, krepitvi slovenske državnosti z uveljavljanjem vrednot demokracije, domoljubja, strpnega pluralističnega dialoga in za pomiritev med vsemi Slovenci, seveda ob priznanju in spoštovanju zgodovinske resnice. Vse te vrednote so že pred 80. leti odposlanci izglasovali in vnesli v Resolucijo prav na Zboru v Kočevju. Program je profesionalno povezoval naš rojak igralec Gašper Jarni, ki je krajše odmore med pevskimi sklopi dopolnjeval z recitacijami Mateja Bora. Med glavnim odmorom je vse prisotne pozdravil tudi podžupan Andrej Mladenovič. Najprej je opravičil župana dr. Vladimira Prebiliča, ki je bil zaradi službenih dolžnosti odsoten. Čestital je Združenju borcev za vrednote NOB Kočevje za prejeto spominsko plaketo občine Kočevje in v imenu občine obljubil podporo delu našega Združenja tudi v bodoče. Po zaključku se je druženje nadaljevalo ob pijači in lično pripravljenih okusnih narezkih.
Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje