Spominska svečanost v Koprivniku
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje, Krajevni odbor ZB za vrednote NOB Rudnik Šalka vas in Krajevna skupnost Rudnik Šalka vas smo v soboto, 23.9. ob 11.uri organizirali že tradicionalno spominsko srečanje v Koprivniku. S kulturnim programom, ki ga je odlično povezovala tov. Irma Grbec in v katerem so sodelovali moški pevski zbor Svoboda, Kočevska godba, recitatorke Majda Rački, Jelka Domevšček in Živka Komac ter harmonikar Jakob Prelesnik, smo se poklonili spominu na leta 1942 ustreljene člane rajonskega odbora Koprivnik in vse ostale borce, ki so padli v Koprivniku in njegovi okolici do konca vojne. Spomnili smo se tudi 80. obletnice ustanovitve Levstikove, Kočevske in Ljubljanske brigade. Prvi dve, sta bili s kasneje priključenim jurišnim bataljonom vključeni v XVIII divizijo in njene boje za ohranjanje svobodne Bele krajine. Proslavo so počastili tudi častna garda slovenske vojske in praporščaki. Kljub močnemu dežju se je slovesnosti udeležilo več kot 160 obiskovalcev. Z glasnim aplavzom smo pozdravili prihod slavnostnega govornika, ministra za obrambo Marjana Šarca, ki je položil venec k spominski plošči na stavbi bivše v centru Koprivnika. Prav tako smo poleg ministrovega, svoj venec položili tudi predstavniki ZB Kočevje, ki smo cvetje položili tudi na ostali dve obeležji, na pokopališču in na križišču cest Koprivnik, Črnomelj, Baza 20, kjer stoji spomenik sedmim neznanim padlim borcem XVIII divizije. V nadaljevanju je predsednica KO ZB Rudnik Šalka vas Martina Peterlin toplo pozdravila ministra Marjana Šarca, poslanca SD Predraga Bakoviča in podžupana Andreja Mladenoviča ter vse prisotne in jim zaželela prijetno počutje med nami. Slavnostni govornik minister za obrambo Marjan Šarec nas je spomnil na hude boje na kočevskem in v svojem govoru poudaril, da se je slovenski narod uprl sovražniku, ker ni želel hoditi po poti mirovanja in hlapčevske ponižnosti. Ni želel vdano prenašati nasilja in sramotnega sožitja z okupatorjem. Izbral je pot časti in svobode, čeprav za ceno življenj. In to odločitev je potrebno danes spoštovati, saj je edina prava, kot je bila prava tudi leta 1991. Predsednik ZB Kočevje Dušan Zamida je podelil priznanja zaslužnim članom in sicer: zlato plaketo tov. Darku Terčonu, ki jo podeljuje ZZB Slovenije, priznanje praporščaka tov. Jožetu Majerletu, ki ga podeljuje ZZB Slovenije in naziv častni član ZB za vrednote NOB Kočevje tov. Jožetu Oberstarju za njegovo dolgoletno in uspešno predsedovanje ZB za vrednote NOB Kočevje. Ob zaključku prireditve se je predsednik nastopajočim zahvalil za sodelovanje, vse prisotne pa povabil na prireditev v Koprivnik prihodnje leto, ko bomo obeležili 80. obletnico zmagovitih bojev za obrambo Bele krajine.
Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje