Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje je letošnji dobitnik spominske plakete
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
Občina Kočevje 3. oktobra praznuje občinski praznik v spomin na zasedanje Zbora odposlancev slovenskega naroda, ki se je odvijal v takratnem Sokolskem, danes Šeškovem domu, od 01. do 03. oktobra 1943. V polno zasedeni športni dvorani, kjer se je odvijala svečana prireditev ob 80. obletnici Zbora, smo preživeli čudovit večer, ki so ga v kulturnem delu izvedli otroci kočevskih osnovnih šol in trio Vivere. Slavnostni govornik župan dr. Vladimir Prebilič je ob tej priložnosti osvetlil tako zgodovinske dogodke kot aktualne dosežke občine Kočevje, napovedal tematsko leto 2024 ter podelil najvišja občinska priznanja za leto 2023. Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje je prejelo spominsko plaketo za dolgoletno predano delo pri ohranjanju zgodovinske dediščine in aktivno delovanje v lokalni skupnosti. Danes ZB šteje preko 700 članov, razdeljeni pa so na tri aktivno delujoče občinske odbore: Kočevje, Osilnica, Kostel in šest krajevnih odborov: Kočevje-mesto, Stara Cerkev, Rudnik Šalka vas, Ivan Omerza, Poljanska dolina in Kočevska Reka. Njihovo delo zajema skrb za ohranjanje zgodovinskega spomina o narodnoosvobodilnem boju, vzdrževanje spominskih obeležij in skrb za grobove padlih borcev NOB. Poleg tega ohranjajo tovariške vezi med borci udeleženci in zagovorniki vrednot NOB ter aktivno sodelujejo s programsko sorodnimi organizacijami. Prizadevajo si privabiti mlade generacije k ohranjanju spomina na zgodovinske dogodke in vzgajati za medsebojno spoštovanje ter poznavanje vzrokov in posledic vojne. Skozi organizacijo okroglih miz z znanimi slovenskimi zgodovinarji, politiki, gospodarstveniki in drugimi si prizadevajo povečati zanimanje med mlajšimi za to pomembno obdobje v slovenski zgodovini. Plaketo je na prireditvi prevzel predsednik združenja Dušan Zamida.
Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje