Slovesnost v spomin na 10 pobitih talcev iz vasi Črni potok
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
2. avgusta 2023 so se pri spomeniku pobitih talcev pri vasi Plešce v R Hrvaški sestali predstavniki hrvaških antifašistov občine Čabar, predstanki Zveze borcev za vrednote NOB občin Osilnica in Kočevje ter svojci pobitih talcev. S polaganjem cvetja in prižiganjem sveč so počastili spomin na 10 pobitih talcev iz vasi Črni potok na slovenski strani Kolpe. Italijanski fašisti so 2. avgusta 1942 polovili 10 moških starih od 22 do 56 let, jih odpeljali na hrvaško stran Kolpe in jih na travniku pred vasjo Plešce postrelili. Pobiti talci so bili ZVONKO BORKO, JAKOB MALNAR, VALENTIN MALNAR, ALOJZ MIKLIČ, FRANC OŽBOLT, ALBERT TUŠEK, FILIP TUŠEK, FRANC TUŠEK, FRANC VESEL IN JOŽE VESEL. Leta 1961 je bil pobitim postavljen spomenik, ki pa je po postavitvi meje žalostno propadal. Leta 2022 je bil spomenik ob 80 letnici zločina v sodelovanju obeh držav vseh treh občin in obeh borčevskih organizacij temeljito obnovljen. Največji delež je prispevala občina Kočevje. Srečanja bodo postala tradicionalna, ob okroglih obletnicah pa bodo vsi udeleženci pripravili večjo prireditev. Takšno sodelovanje je dokaz, da so ljudje, ki so trpeli zaradi okupatorjevih zločinov tudi sedaj pripravljeni stopiti skupaj. Zanikovalcem zločinov in prirejevalcem zgodovine pa naj bo v spomin in opomin, da se takšni zločini ne bi več ponavljali. Tekst in slike Matija Jerbič
Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje