SPOMINSKO SREČANJE PRI PARTIZANSKI TISKARNI TRIGLAV 20.5.2023
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje je v soboto, 20. maja 2023, ob 11.uri organiziralo spominsko srečanje pri partizanski tiskarni TRIGLAV, na Goteniškem Snežniku nad Medvedjekom. S polaganjem cvetja k spomeniku, z recitacijami Živke Komac in pesmimi, ki jih je zapela Neja, ter izčrpnim govorom predsednika KO ZB Ivan Omerza Ivana Novaka, smo počastili spomin na izjemne borce in tiskarje, ki so v času italijanske okupacije za potrebe in naloge OF v popolni ilegali pred 80. leti postavili partizansko tiskarno TRIGLAV. Na območju Goteniškega Snežnika je bilo, po tragičnem uničenju partizanskega tabora pri Taborski steni julija 1942, postavljenih sedem barak. V njih so bile tiskarna, radijska postaja, prostor za risanje in izdelovanje žigov, knjigoveznica z rezalnim strojem in objekti za stroje na električni in bencinski pogon ter skladišča za hrano in drug material. V vseh je bila napeljana elektrika. Za zaščitno četo in delo so bili izbrani le dobri in zanesljivi borci, prav tako je moralo biti zaupanja vredno osebje, ki je skrbelo za oskrbo z vodo, hrano, kurjavo in razsvetljavo. Čisto posebej v sklopu grafične tehnike pa je bil zgrajen "Lado punkt", za katerega je vedelo le 11 ljudi in v katerem je deloval mali tiskarski stroj Tiegel, ki je danes na ogled v Šeškovem domu. Kogar so poslali na to skrivno območje tiskarne, so z zavezanimi očmi več kot uro vodili po vrhu Goteniškega Snežnika, čeprav je bila razdalja od drugih barak le 20 minut. V tiskarni Triglav so tiskali časnike: Slovenski poročevalec, Ljudska pravica, Naša žena, Kmečki glas, zbirko partizanskih pesmi Vstanimo sužnji in še različne letake, obrazce, parole in partizanski denar. V svojih začetkih je bila to največja tiskarna na vsem Slovenskem ozemlju. Aprila leta 1945 se je pričela nemška ofenziva na področju Suhe krajine. Nemci so ukazali četnikom Dinarske divizije naj v dveh kolonah prodirajo iz Brkinov proti Kočevju, ter tako zapolnijo praznino na nemški frontni črti. Še pravi čas so se vsi tiskarji in ostalo osebje umaknili, četniki pa so minirali objekte in jih popolnoma uničili in požgai s tiskarskimi stroji vred. "Lado punkta" pa niso našli.
Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje