Skupščina ZB Kočevje 20.4.2024
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
V sredo, 20. marca se je v prostorih Društva upokojencev odvijala Skupščina ZB Kočevje. Od skupno 24 članov, je bilo prisotnih 22 članov in članic obeh OO in vseh KO Združenja borcev za vrednote NOB Kočevje. Delo je nemoteno potekalo po potrjenem dnevnem redu, na podlagi gradiva, priloženega vabilu, ob navzočnosti posebej vabljenih gostov Andreja Mladenovića podžupana občine Kočevje, Antona Vovka predsednika ZVV za Slovenijo in Barbke Bižal Kolar predsednice DU Kočevje. Soglasno so bila sprejeta vsa poročila o delu za preteklo leto, tudi na podlagi poročila NO ZB. Prav tako so bili soglasno potrjeni vsi programi dela za leto 2024 vključno s koledarjem prireditev in svečanosti, ki smo ga začrtali za letošnje leto. Poudarek smo v ZB Kočevje tudi letos dali ohranjanju, vzdrževanju in obiskovanju spomenikov NOB, skrbi za starejše člane, skrbi za ohranjanje, razumevanje in posredovanje zgodovinske resnice o narodnoosvobodilnem boju Slovenije v letih 1941- 1945 in vseh demokratičnih pridobitvah tega boja. Kritično se bomo odzivali na poskuse njihovega razvrednotenja in razbijanja narodne enotnosti. Trudili se bomo gojiti in utrjevati domoljubna, uporniška izročila slovenskega naroda in se zavzemati za narodno enotnost in vsestranski razvoj domoljubne zavesti občank in občanov, še posebej mladine, ki jo želimo z novimi programi čimbolj vključiti v naše Združenje. S tako zasnovanim programom želimo sodelovati z vsemi organizacijami v našem prostoru, ob podpori občine Kočevje, ki se ji posebej zahvaljujemo za njihovo pomoč. Predsednik ZB za vrednote NOB Kočevje Dušan Zamida je vse prisotne vljudno povabil, naj se v čim večjem številu udeležujejo vseh naših prireditev. ZA
Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje