STARI TRG - SPOMENIK ŽRTVAM NOB
V vasi Dol so se zbrali Nemci in Belogardisti, ki so se priključili nemškim enotam. 24. oktobra 1943 so Nemci in Belogardisti skupaj z domačimi izdajalci - ovaduhi čistili teren in na grozoten način umorili Prebiliča in Kraškoviča, ki je bil oče in samohranilec dveh otrok. Oba so pretepali in jih zatem odpeljali preko reke Kolpe in vasi Štefanci na hrvaški strani, v breg in jih blizu vasi Prdočaj na Hrvaškem v dražici umorili. Pokopana sta na pokopališču farne cerkve Stari trg ob Kolpi v skupnem grobu. Župnik Jarc A. je odredil pokop v skupni grob, ker da je treba voditi računa o prostoru na pokopališču, kajti »še bodo padale glave«. Na isti dan so bolnega Šauer Viljema, ki je ležal v postelji, odvedli 100 m od vasi Dol in ga v klečeči poziciji, umorili, kar priča arhivirani družinski klobuk.
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje