STARI TRG - SPOMENIK ŽRTVAM NOB
Oktobra leta 1943 se je v Poljanski dolini ob Kolpi odvijala Nemška ofenziva. Na tem področju se je odvijala Nemška ofenziva pod imenom Četrta faza in to po izrecni zahtevi Hitlerja. V okviru te Četrte faze so deli nemškega 14. SS policijskega polka začeli prestopati reko Kolpo pri Blaževcih in Štefancih s Hrvaške v popoldanskih urah 23. oktobra 1943. V vasi Dol so se zbrali Nemci in Belogardisti, ki so se priključili nemškim enotam. 24. oktobra 1943 so skupaj z domačimi izdajalci- ovaduhi pristopili k čiščenju terena in na grozoten način umorili devet vaščanov iz vasi Dol, Laze in Hreljin. Med njimi so bili možje z velikoštevilnimi družinami in majhnimi otroki brez mater.
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje