PARTIZANSKA BOLNICA BOBOVEC
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
Objekti postojanke Bobrovec se do danes niso ohranili. Nanjo spominjajo izravnani tereni, kjer so stali objekti, opeka in različni ostanki.
Slovenska vojna partizanska bolnica Bobovec (SVPB-B) je bilo ime za sklop bolnic, ki je med 2. svetovno vojno deloval v Kočevskem rogu v okolici vasi Koprivnik-Svetli Potok-Nemška Loka-Miklarji- Ponikve. Sestavljen je bil iz treh skritih bolniških postojank: Bobovec, Barje (namenjena za rekonvalescente in skladišče) in Kremen.Vsaka je imela po več lesenih objektov. Ekonomat bolnice in rekonvalescentna postaja sta bila v logarski koči na Miklarjih. Javke za sprejem pacientov so bile v Starem Brezju in Kumrovi vasi. Bolnico je vodil italijanski vojaški zdravnik dr. Amilcare Scalinci, ki se je po kapitulaciji italijanske vojske pridružil partizanski saniteti. SVPB-B je delovala do 20. marca 1945, ko je bila v uporabi samo še njena postojanka Kremen. Priključena je bila k Slovenski centralno vojni bolnici (SCBPB), ki je delovala v Kočevskem rogu. Postojanko Bobovec so začeli graditi v septembru 1943. Prve ranjence je sprejela 18. novembra 1943. Imela je vsaj tri lesene barake, v katerih so bili nameščeni pacienti in osebje bolnice ter kuhinja. Postavljena je bila v gostem smrekovem gozdu okoli 150 m vzhodno od romarske cerkve imena Jezusovega na Kumrovi gori. V bližini so naredili podzemno skrivališče - bunker, kamor so skrili ranjence v primeru nevarnosti.
Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje