GOTENIŠKA GORA - SPOMINSKO OBELEŽJE BOLNICI »BOGDANOV DOM«
Sredi gozda v okolici vasi Borovec je v naravno kamnito gmoto vzidana bela plošča (69 x 40 cm) z napisom: Ostali podatki niso znani.  
1942 1945   NA TEM MESTU JE BILA MED NOB   PARTIZANSKA BOLNICA   “BOGDANOV DOM” ZB NOB BOROVEC
O organiziranem nastajanju stacionarnih bolnišničnih enot lahko govorimo od 22. junija 1942. Tedaj so bile z odredbo Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet ustanovljene prve manjše sanitetne postaje - imenovane ambulante. Od 1943 pa je prevladoval stacionarni način zdravljenja ranjencev in bolnikov v večjih skrivnih bolnišnicah. Največji blok partizanskih bolnišnic je imel 7. korpus - Slovenska centralna vojna partizanska bolnišnica v Kočevskem Rogu. Blok je deloval od spomladi 1943 do maja 1945. Imel je 10 bolnišničnih postojank s skrivnimi imeni (Jelenbreg, Jelenžleb, Pugled, Lašče, Vinica, Hrastnik, Jelendol, Stari Log, Zgornje Lašče, Lesen kamen). Slovenska centralna vojna partizanska bolnišnica »R« je bil blok bolnišničnih postojank, ki se je razvil iz divizijske bolnišnice v Ribnici na Dolenjskem in od oktobra 1943 do konca 2. svetovne vojne deloval na območju Gotenice in Goteniškega Snežnika.
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje