CESTA - SPOMINSKO OBELEŽJE USTANOVITVI TOMŠIČEVE BRIGADE
1. slovenska proletarska brigada Toneta Tomšiča, nato 1. Slovenska narodnoosvobodilna udarna brigada je bila ustanovljena 16. julija 1942 v Ambrusu. Vanjo sta bila vključena 1. proletarski udarni bataljon Toneta Tomšiča in 2. proletarski bataljon. Julija 1943 so brigado vključili v 14. divizijo narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov.
V nekdanji kočevarski vasi Cesta stoji zidana kamnita gmota s sivo marmornato ploščo: Avtor idejne zasnove ni znan. Spominsko obeležje je bilo odkrito 14. julija 1982.
NA TEM MESTU JE BILA 18.7.1942 USTANOVLJENA PRVA SLOVENSKA PROLETARSKA BRIGADA TONE TOMŠIČ. Cesta, 16.7.1982 ZB STARA CERKEV
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje