SPOMINSKA PLOŠČA POSVETOVANJA KPS V CINKU
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
Na večji neobdelani skali na kamnitem podstavku je pritrjena marmorna plošča s posvetilom. NA TEM MESTU JE BILA OD 5. DO 8.7.1942 PRVA KONFERENCA KPS NA SVOBODNEM OZEMLJU – DELEGATOV VOJSKE IN TERENA. NAMENJENA JE BILA NADALNJI KREPITVI DELOVANJA KOMUNIS- TOV MED MNOŽICAMI PRI UTRJE- VANJU OF, PARTIZANSKE VOJSKE IN LJUDSKE OBLASTI.
Politično delo na terenu in med borci je zaradi obsega dela in napak, ki so se pojavljale, dobivalo nove razsežnosti. CK KPS je zato od 5. do 7. julija 1942 sklical v Cinku na Rogu posvetovanje. Tega posvetovanja so se udeležili strankini odposlanci iz borčevskih enot in terena, člani CK KPS in izvršilnega odbora OF. Na posvet je prišlo 67 zastopnikov. Prisotni so bili tudi člani izvršnega odbora OF Edvard Kocbek, Jože Rus in Franjo Lubej. Boris Kidrič je podal uvodno poročilo o političnem položaju in nalogah KPS, Franc Leskošek Luka pa o nalogah partizanske vojske in komunistov v njej. V razpravi po poročilih je sledila obširna razprava, kjer so ugotovili vrsto pomanjkljivosti v dotedanjem delu. Pojavljali so se namreč odkloni od začrtanih smernic, trenja med aktivisti, nepravilni odnosi med terensko organizacijo in vojsko ter spogledovanje po vojvodstvu med nekaterimi vojaškimi poveljniki. Prisotno je bilo tudi nezaupanje komunistov do nekomunistov. Sprejeli so nekaj pomembnih sklepov in navodil o medsebojnih odnosih, o delu z mladino, o ustanavljanju ženskih protifašističnih odborov in delu razlastitvenih odborov. Ti sklepi in navodila so bili zelo pomembni, saj je okupator pripravljal veliko ofenzivo, s katero je nameraval uničiti partizane.
Cink je področje v Kočevskem Rogu. Jasa, kjer stoji spomenik je severozahodno od Babje gorice proti Kunču, oziroma severno od kote 690 v Cinku v bližini Vinske ceste. Na začetku jase stoji čebelnjak, spominsko obeležje pa je kakih 100 m stran ob gozdni vlaki. Staro obeležje je bilo odkrito leta 1953 na Lovski koči v Cinku. Novo sta 4.7.1982 postavila občinska komisija KPS Kočevje in Novo mesto v neposredni bližini kraja, kjer se je v nalašč za to priložnost zgrajeni baraki odvijala konferenca.
Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje