DOLNJA BRIGA - SPOMINSKA PLOŠČA OKROŽNE KOMISIJE VOS
Na ruševinah nekdanje šole (danes hišna številka 10) je vzidana črna marmornata plošča (56x62 cm) z napisom: Avtor idejnega osnutka ni znan. Spominska plošča je bila odkrita 1981.
SEDEŽ OKROŽNE KOMISIJE VOS KOČEVJE   SEPT. 1943 - JAN -1944   V TEM ČASU PADLA VARNOSTNIKA   LISEC JOŽE IN ............GORAZD   K.S. KOČEVSKA REKA 1981
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje