Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
DRAGA - SPOMENIK ŽRTVAM DRAGARSKE DOLINE
Na nekoliko vzvišeni legi ob cesti, v neposredni bližini znamenite starodavne cerkvice, stoji spomenik žrtvam dragarske doline. Gledano iz Podpreske proti Dragi se že od daleč odpira pogled na 5 m visok obelisk. Okoli njega se ovija spirala, ki reliefno ponazarja grozote okupatorja nad prebivalci dragarske doline in okolice. Na spomeniku je upodobljen petelin, ki simbolično predstavlja ogenj. Bakrena spirala upodablja temenico in v kotu privezanega talca. Temu prizoru sledi prizor klečeče žene, ki onemoglo dviga roke k nebu. Nato se opazovalcu ponudi prizor streljanja talcev. Srednji del spirale kaže odgon ljudi v internacijo in prizor, ko mož ob odhodu v partizane ženi izroča otroka v varstvo. Pretresljiv je prizor, ko žena neguje smrtno ranjenega moža, ležečega na tleh. Toda končno le zasije zarja svobode. To upodablja prizor, ko se oče in mož vrne k družini. Svobodo in mir ponazarja golob.
Tik ob obelisku je kamnita plošča (85x117x30 cm) z napisom: (pogled na cesto) NOVI KOT BENČINA FILIP-PANTAR ALOJZ- PANTAR STANISLAV-POJE VALENTIN-POJE VLADIMIR-CIMPRIČ FILIP-KOMEL ALFONZ- LIPOVEC JOŽE-ŽAGAR FLORIJAN-BENČINA JANEZ-CIMPRIČ JAKOB-CIMPRIČ-ANA CIMPRIČ ANA-CIMPRIČ ANTON-CIMPRIČ SLAVKO CIMPRIČ MIRKO-CIMPRIČ JURIJ- CIMPRIČ FRANČIŠKA-CIMPRIČ ALOJZ- CIMPRIČ ANTON-JANEŽ JAKOB-JEŠELNIK FRANC-JEŠELNIK ALOJZIJA-JEŠELNIK ALBIN-JEŠELNIK ANA-JEŠELNIK MARIJA- KALIČ JERA-KNAVS FILIP-KNAVS MARIJA- KNAVS MARIJA-LIPOVEC HELENA-MALNAR JAKOB-MALNAR ANTONIJA-MALNAR ALOJZIJ-MAVRIN JURIJ-MIHELIČ ANTONIJA- MIHELIČ VALENTIN-MIKLIČ JANEZ-OŽBOLT JOŽE-PANTAR KAROLINA-PANTAR JAKOB- PANTAR VALENTIN-PANTAR DANICA-POJE ANA-POJE JAKOB-POJE OLGA-POJE MARGARETA-POJE MARIJA-POJE JOŽE- POJE NEŽA-TURK ANA-TURK MEDVED- TUŠEK JANEZ-TUŠEK JERA-ŽAGAR ANTON-ŽAGAR JERA-STARI KOT KALIČ ALOJZIJ-KNAVS FRANC-KNAVS JOŽE-MIKLIČ FRANC-MIKLIČ JOŽE MIKLIČ FRANČIŠKA-TROHA MARIJA-BELR FRANČIŠKA-BREŽIČ ANTON-HUDOLIN MAGDA-JANEŽ ANTICA-JANEŽ BOLTEŽAR- JANEŽ IVANKA-JANEŽ IVANKA-JANEŽ IVAN- JANEŽ JAKOB-JANEŽ MARIJA-JANEŽ ALOJZIJ-JANEŽ JAKOB-JANEŽIVAN-JANEŽ IVANA-JEŠELNIK IVANA-JEŠELNIK ALOJZ- JEŠELNIK  SLAVKO-KALIČ NEŽA-KALIČ ANTON-KEC HELENA-KOVAČ JAKOB- KOVAČ NEŽA-LAKOTA MARIJA-MIKLIČ MARIJA-MIKLIČ ANTON-MIKLIČ IVANA- MIKLIČ HEDVIKA (pogled proti cerkvi): MIKLIČ MARGARETA-MLAKAR FRANC- MLAKAR JOŽE-MLAKAR IVAN-MLAKAR TONČEK POJE IVAN-POJE ANTON-POJE FRANC-POJE MARIJA-TROHA MARIJA- TROHA HELENA TROHA MARIJA- TROHA ANICA-ČRNI  POTOKMIHELIČ BLAŽ- OŽBOLT FRANC URH JOŽE-URH SLAVKO- BORKO ZVONKO-MALNAR JAKOB-MALNAR VALENTIN MIKLIČ ALOJZIJ-OŽBOLT FRANC- TUŠEK ALBERT- TUŠEK FILIP-TUŠEK FRANC-VESEL JOŽE-VESEL  FRANC- KOŠMRLJ  MATIJA-VOLF FRANCPUNGRT MIHELIČ VALENTIN-OŽBOLT JOŽE- POJE MLADEN-POJE VALENTINTRAVA KATERN FRANC-URH MAKS- JEŠELNIK FRANC-MALNAR ALBERT-ŽAGAR JOŽE-URH JANEZ URH  MAKS-SREDNJA VAS-KNAVS JOŽE-KNAVS ANTON-KNAVS IVAN-KOVAČ IVAN-MALNAR ANTON- POJE IVAN-PEJNOVIČ ISO-TROHA VALENTIN-KOVAČ FRANC MAVRIN- JOŽE SVAŠNIK JOŽE-ŽAGAR  JOŽE- ŽAGAR JULKA-DRAGA - STUPICA JOŽE- VERSNIK PAVLE-KLEPEC FILIP-TUŠEK FILIP-TURK STANE VOLF VALENTIN PODPRESKA  DULMIN IVAN-TURK ALOJZIJ-VESEL IVAN-JEŠELNIK MATILDA- VESEL FRANC STARI KOT POJE JANEZ TRAVA PAJNIČ ANTON NOVI KOT GRAJŠ MILICA-MOHAR JOŽE-GRAJŠ JANEZ-DRAGA-KOVAČIČ RUDOLF   Ob strani je vklesan napis: SVOBODA KI NJE ZDRAVE KORENINE SO SKRITE VSRCU PADLIH NE PREMINE. 
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem