HRIB PRI KOPRIVNIKU - SPOMINSKO OBELEŽJE
Spomenik je bil obnovljen julija 1979 in takrat je bila tudi vstavljena ta marmornata plošča. Prvotna plošča je bila iz belega marmorja in na njej napis: Prvotno besedilo je bilo zamenjano v soglasju z odborom 18. divizije, saj prvotno ni ustrezno opisalo dogodke. Idejni osnutek za novo obeležje so izdelali borci 8. udarne brigade Frana Levstika.
Ob cesti Koprivnik - Črnomelj stoji spominsko obeležje (103x55 cm) s črno marmornato ploščo (93x38 cm):
NA TEM MESTU JE DNE 14.XII.1944 VII. SNOB IN JURIŠNI BATALJON 18. UD. UNIČIL BELOGARDISTIČNI RUPNIKOV BATALJON OKREPLJEN Z NEMŠKIMI ODDELKI.
DNE 15.11.1944 SO NA TEM OBMOČJU 8. SNOB., 10.SNOUB TER JURIŠNI BATALJON XVIII. DIVIZIJE. POPOLNOMA PORAZILI .II. IN IV. UDARNI BAT. SLOV DOMOBRANCEV, TER DELE XIV. SS POLIZEI REGIMENTA - POSADNE ČETE SD IZ KOČEVJA, RIBNICE, VEL. LAŠČ, TER SS POLICIJSKO ŠOLO ZA PROTI GVERILSKO VOJSKOVANJE IZ STIČNE.   ODBOR XVIII. DIV.
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje