JASNICA - SPOMINSKA PLOŠČA USTRELJENIM VAŠČANOM DOLENJE VASI
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
Ob magistralni cesti Ljubljana - Kočevje pri Jasnici ob cesti stoji spomenik z napisom: NA TEM MESTU SO POBILI ITALIJANSKI FAŠISTI DNE 21. AVG. 1942 JANEZA HRENA, LUDVIKA DEJAKA ŠTEFANA BOJCA IN FRANCETA GORŠETA SLAVA NJIHOVEMU SPOMINU DOL. VAS KRAJEVNI ODBOR ZB 3.VIII.1942 DOLENJA VAS Na Jasnici, ob meji med ribniško in kočevsko občino, stoji neposredno ob cesti spomenik, ki je posvečen štirim aktivistom OF, katere so italijanski vojaki ustrelili v ofenzivi dne 21. avgusta 1942 (Janez Hren, Ludvik Dejak, Štefan Vojc in Franc Gorše). Obeležje, ki je zgrajeno s kamenjem iz dolenjevaškega gozda, ima na sredini spominsko ploščo dimenzije 98 x 60 cm z napisom, celoten spomenik pa je širok 125 in visok 110 cm. Pred njim je manjši podest, do katerega vodi 5 kamnitih stopnic. Spomenik je bil pred leti gradbeno obnovljen, lani sami napisi, ki pa so ponovno delno zbledeli. Obeležje je delo arh. Blaža Pahuljeta iz Dolenje vasi in je bilo odkrito 3. avgusta 1958, ko ga je svojemu namenu predala KO ZB NOB Dolenja vas.
Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje