KOČEVJE - SPOMENIK MIRKU BRAČIČU
Ob kapitulaciji italijanske vojske septembra 1943 je bil Mirko Bračič imenovan za komandanta 14. divizije. Decembra 1943 je divizija napadla mesto Kočevje in v borbi je bil 10. decembra 1943 ubit tudi Mirko Bračič. Za narodnega heroja je bil imenovan 5. julija 1951.
V centru Kočevja (danes mestna ploščad) stoji spomenik v obliki postavka za rože. Na kamnitem podstavku (višina 56 cm, premer cca 121 cm) stoji širša vaza za rože (višina 45 cm) z napisom: Avtor idejnega osnutka ni znan. Spomenik je bil odkrit 1952. Narodni heroj Mirko Bračič se je rodil 16. marca 1915 v Trstu. Po poklicu je bil aktiven oficir. Član Komunistične partije Jugoslavije je bil od leta 1941. Po izbruhu 2. svetovne vojne se je pridružil narodnoosvobodilnemu gibanju. Postal je komandir partizanske čete na Mokercu. Februarja 1942 je bil imenovan za namestnika komandanta bataljona Ljubo Šercer, kmalu za tem pa za komandanta Notranjskega partizanskega odreda. Maja 1942 je postal komandant 3. grupe odredov, ki je imela svoje operativno območje na sektorju Barje - Ribnica na Dolenjskem. Ob reorganizaciji partizanskih enot je bil imenovan za komandanta Loškega odreda, ki je imel nalogo, da razvije in okrepi narodnoosvobodilno gibanje v slovenskem Primorju. Oktobra 1942 se je odred odpravil na Primorsko, da na tem območju organizira enote narodnoosvobodilne vojske. Zahvaljujoč njegovemu intenzivnemu delovanju sta bila že februarja 1943 formirana Severno in Južnoprimorski odred.
TU JE 10. DECEMBRA 1943 JURIŠAL NA ČELU SVOJIH BORCEV   IN DAL ŽIVLJENJE ZA NAŠO SVOBODO   MIRKO BRAČIČ   KOMANDANT XIV. DIVIZIJE.
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje