KOČEVJE - SPOMENIK OSVOBODITVE
Spomenik simbolizira idejo borbe, osvoboditve in obnove. Lokacija spomenika je bila namensko izbrana na mestu, kjer je stoletja stal Auerspergov grad. Med vojno je bil grad močno poškodovan, zato so ga po vojni odstranili. Spomenik je oblikovan v realističnem slogu in bil tedaj zasnovan zelo moderno. Idejni projekt je zasnoval akademski slikar Zoran Didek. Osrednja skulptura je delo akademskega kiparja Božidarja Pengova, ki je izdelal tudi skupino "Mlaj". Stranske skulpture so izdelali akademski kiparji: Lojze Lavrič (Mati s kurirčkom), Marjan Keršič (Borec s puško) in Stane Keržič (Bombašica). Med skulpturama matere s kurirčkom in bombašico (pogled na cesto) je napis:
NAROD SI BO PISAL SODBO SAM.  NE FRAK MU JE NE BO  IN NE TALAR. CANKAR
Med skulpturama matere s kurirčkom in borcem s puško (pogled proti veleblagovnici Nama) je napis: Med skulpturama borec s puško in bombašico (pogled na mestno ploščad) je na osrednjem delu slovenski grb. Spomenik je bil slavnostno odkrit 3. oktobra 1953.
NA KOČEVSKEM ZBORU OD 1. DO 3. OKTOBRA 1943 SO ODPOSLANCI SLOVENSKEGA NARODA ZAPISALI V ZAKON PRIDOBITVE ZMAGOVITEGA BOJA ZA NARODNO OSVOBODITEV, ZA LJUDSKO REVOLUCIJO IN ZA BRATSKO SOCIALISTIČNO SKUPNOST JUGOSLOVANSKIH NARODOV TER PRVIČ V ZGODOVINI UVELJAVILI OBLAST DELOVNEGA LJUDSTVA NA SLOVENSKEM OZEMLJU.
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje