RUDNIK - SPOMENIK PADLIM BORCEM NOV
ŠOBA MIHA  BATINICA VLADKO  HITI IVAN  MACCONI KAREL  REMIH DUŠAN  KUSTURIN DUŠAN  KASTELIC MARTIN  KOLAR JOŽE  HERLAH JOŽE  GAZVODA STANKO  DOMBI ZVONKO  RUS RUSI  KUŽNIK FRANC  HENIKMAN ALOJZ  ŽNIDARŠIČ ANTON  VIDIČ FRANC  MALNAR VLADKO  ŠIFRER IVAN  ŠKRJANC KRISTINA  VIŠNIKAR ALOJZ  KAMENŠEK DOLFI  KONVILJ ANTON  KARNIČNIK POLDE  BARTOL ANTON  HIRŠ FRANC  ŠENICA FRANC  BREGANT ANTON  TOMŠIČ ALOJZ  ZAKOVŠEK EDVART  
MARINCELJ TONE  JERIČ FRANC  MIHELIČ ŠTEFAN  MACCONI IVAN  REMIH MARTIN  SAMIDE ADOLF  LAVRIČ JOŽE  MARINČ ANTON  ZELNIK IVAN  TERŠIČ OLGA  DOMBI VIKTOR  KOSEC FRANC  ŠERCER JAKOB  ŠPELIČ JOŽE  ZGONC ANTON  ŠTUBLER JOŽE  AHČIN ALOJZ  CVAR FRANC  PUCELJ MIHA  BADENJAK FRANC  GOLE JANEZ  TROHA FRANC  LEVSTEK RUDOLF  ŠTALCER IVAN  MIŠIČ KAREL  MAVSAR ALOJZ  BREGANT PAVEL  TREBUŠAK ŠTEFKA
Na vrtu nekdanje uprave Rudnika Kočevje stoji spominsko obeležje. Sredi dveh kamnitih stebrov stoji osrednji del, na vrhu katerega je simbol Triglava z rdečo peterokrako zvezdo. Na obeh stranskih stebrih sta plošči z imeni padlih rudarjev. Glavni del spomenika je bela marmornata plošča z imeni padlih rudarjev: SLAVA VSEM PADLIM BORCEM IN TALCEM, KI SO DAROVALI SVOJA ŽIVLJENJA ZA NAŠO BODOČNOST.
KNAPIČ LEPOLD  ČUK MIRKO  HITI KAROL  KASTELIC FRANC  MACCONI ERVIN  REMIH IVAN  PERSOLIJA JAKOB  VIDENIČ ALBIN  TOMŠIČ LUDVIK  MITOŠEVIČ LUKA  DOMBI ALEKSANDER  DOMBI ALEKSANDER  HOČEVAR JOŽE  REBERŠEK RUDI  ŽNIDARŠIČ FRANC  VIDIČ JOŽE  MLAKAR JURIJ  KNAVS SREČKO  PUTRE IVAN  PRIMOŽIČ VILI  POVH FRANC  MIHELIČ MIHA AHAC KAREL  ZRIMŠEK ANTON  RUS IVAN  ŠENICA STANKO  JERŠE JOŽE  KOVAČIČ TONE MILOŠEVIČ LUKA 
Na sivih stranskih marmornatih ploščah (133x31 cm) so napisana imena:  MARINCELJ TONE JANKO MAJER ANTON  MAJER FRANC   RESNIK ALOJZ  KOVAČEVIČ MILAN  KRAVS STANKO  OGAR ALBIN  KNAUS FRANC  DEŽELAK JURČEK  LEVSTEK FRANC  GODEC JOŽE  BIŽAL FRANC   LAMPE FERDO  (druga siva plošča) JAGODIČ ALOJZ   BARTOL EDVARD   VIDMAR JUSTIN   LISAC ALOJZ   LISAC JOŽE   POVŠE IVAN   MUKBIL ALIJA   MATEJKA EVGEN   BENULIČ JOŽE   KAČ ALOJZ   KOŠMRLJ ALOJZ   KASTELIC MARTIN   CETINSKI JOŽE   GORIAN DRAGO   PONIKVARIVAN ST.   PONIKVARIVAN ML.   PETERLIN NADA Po načrtih arhitekta Milana Bižala iz Kočevja je spomenik izdelalo Kamnoseško podjetje iz Ljubljane, izvajalec del pa je bila gradbena skupina Rudnika premoga Kočevje. Spomenik je bil odkrit 3. oktobra 1953.
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje