KOČEVJE - TRATA - SPOMINSKO OBELEŽJE
V letih 1948/1949 je potekala akcija zbiranja posmrtnih ostankov padlih borcev po Kočevski. Vseh 167 zbranih ostankov so pokopali na partizansko pokopališče na Trati, nasproti cerkve Chorpus Christi. Načrte zanj je izdelal arhitekt ing. Milan Bižal. Z novo prostorsko ureditvijo pa je bilo kasneje določeno, da se to pokopališče ukine. Posmrtne ostanke so 1968 prekopali na novo mestno pokopališče na Črnomaljski cesti.
Na mestu nekdanjega partizanskega pokopališča je stal kenotaf, visok 25 metrov. Kdaj so ga odstranili ni znano. Danes tu stoji spominsko obeležje v obliki ošiljene konice, visoko okoli 1,5 metra s štirimi napisi: Ostali podatki niso znani. 
V SKUPNI GROBNICI LE KONČNO NAŠLI  SVOJ VEČNI MIR. TU JE POČIVALO V LETIH   1949-1968   167 PADLIH BORCEV NOV.  
PREKOPANI SO NA MESTNO   POKOPALIŠČE   LETA 1968. PADLI V RAZNIH KRAJIH DOMOVINE   SO IMELI TU ZAČASNI GROB. 
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje