KOČEVSKA REKA - SPOMINSKO OBELEŽJE OB USTANOVITVI I. BATALJONA 9. SNOUB 18. DIVIZIJE NOV
Na stavbi nekdanjega hotela v Kočevski Reki (danes hišna številka 12) je vzidana spominska plošča (82x60 cm) z napisom:
NA TEM MESTU  JE BIL DNE  9. IX. 1943.  FORMIRAN   I. BATALJON   IX. SNOUB   XVIII. DIVIZIJE NOV
Spominsko ploščo je zasnovala ZB Kočevska Reka.   Slovesna otvoritev je bila 4. julija 1952.
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje