KOČEVSKA REKA - GROB NEZNANEGA BORCA NA POKOPALIŠČU
Na črni marmornati plošči je le napis: Spomenik in grobišče je zasnoval Jaka Lavriša, uslužbenec podjetja Snežnik Kočevska Reka. Investitor gradbenih del je bilo posestvo Snežnik Kočevska Reka, dela pa je izvajala gradbena skupine tega podjetja. Spominsko obeležje je bilo odkrito 4. julija 1955.
SLAVA NEZNANEMU BORCU
Med 2. svetovno vojno ni bilo mogoče pokopavati padle borce na pokopališčih in z obrednimi postopki. Največkrat je bil to skupen ali posamezen grob kar na samem bojišču. Šele po vojni je bilo mogoče prekopati padle borce iz začasnih grobišč v kraj svojcev ali v skupne grobnice. Tako so na pokopališče v Kočevski Reki prekopali neznanega padlega partizana, ki je bil prej pokopan v gozdu v okolici Muhe vasi.
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje