KOČEVSKA REKA - SPOMINSKA GROBNICA
Na gričku ob novozgrajeni cerkvi sv. Janeza Krstnika stoji spominska grobnica, posvečena neznanim padlim borcem. Na tem mestu je bil leta 1955 postavljen skupen spomenik vsem padlim v NOB iz KS Kočevska Reka. Leta 1962 je bila zgrajena grobnica, v katero so bili prekopani vsi partizani, ki so bili prej zakopani v znanih grobovih v okolici Kočevske Reke, Muhe vasi, Štalcerjev, Borovca, kakor tudi v grobiščih pri partizanskih bolnicah Stanetov dom in Smrekovec. Večina imen padlih borcev ni znana, zato na grobnici ni vklesanih imen. Ob obelisku je spominska plošča v obliki knjige (70 x 141 cm) z napisom: 60 BORCEV NOV Spomenik je projektiral arhitekt inž. Drago Derkovič. Izdelalo ga je kamnoseško podjetje Marmor iz Gradaca, postavila pa gradbena skupina posestva Snežnik Kočevska Reka. Spomenik je bil odkrit 4. julija 1955, skupna grobnica pa 22. julija 1962.
Na obelisku so štiri plošče (34 x 50 cm) z napisi:
NE JOKAJ MATI GLEJ NIHČE NI MRTEV, KI PAL JE V TEMI, SONČNIM DNEVOM ŽRTEV. M. BOR SLAVA ŠTIRINAJSTIM TALCEM IN DESETIM ŽRTVAM INTERNACIJE! SLAVA PADLIM DVAJSETIM BORCEM V NOV! ZA SVOBODO PADLIM 1941 - 1945 ZVEZA BORCEV KOČEVSKA REKA
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje