MOŽE PRI KOČEVSKI REKI - SPOMENIK USTRELJENIM TALCEM IZ LOŠKEGA POTOKA IN BLOK
Sredi zidane kamnite gmote je vstavljena bela marmornata plošča (79x60 cm) z napisom: Spomenik je projektiral ing. arh. Drago Derkovič, izvajalec del pa je bil gradbeni sektor posestva Snežnik Kočevska Reka, ki je tudi v celoti financiral postavitev spomenika. Spominsko obeležje je bilo odkrito 9. novembra 1952.
TU SO POKOPANI TALCI  IZ LOŠKEGA POTOKA IN BLOK,  KI SO JIH NA TEM MESTU  USTRELILI ITALIJANSKI FAŠISTI  V JULIJU 1942 L.  SLAVA PADLIM!
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje