KOČEVSKA REKA - SPOMINSKA PLOŠČA OB 1. KONGRESU ZVEZE MLADINE SLOVENIJE
Na pročelju OŠ Ob Rinži, podružnica Kočevska Reka, je vzidana spominska plošča (66x90 cm) z napisom: Idejna zasnova spominske plošče je delo Okrajnega odbora Ljudske mladine Slovenije Ljubljana, ki je tudi financiral gradbena dela. Spominska plošča je bila slovesno odkrita 12. oktobra 1953.
Zveza slovenske mladine je bila množična mladinska organizacija v okviru Osvobodilne fronte. Slovensko vodstvo KP je oktobra 1942 preimenovalo Zvezo delovne mladine. Z novim imenom so želeli poudariti širšo možnost vključevanja mladine različnih nazorov v narodnoosvobodilno gibanje. Maja 1943 je bil na Podstenicah ustanovljen Glavni iniciativni odbor Zveze slovenske mladine in tajništvo.Po kapitulaciji Italije septembra 1943 se je Zveza slovenske mladine razširila in okrepila. Od 10. do 12. oktobra 1943 je v Kočevski Reki potekal njen prvi kongres. Od 192 izvoljenih delegatov jih je bilo največ iz Ljubljanske pokrajine, nekaj iz Gorenjske in Štajerske, Primorcem je prihod onemogočila nemška ofenziva. Na kongresu so izvolili 33 članski Glavni odbor, tajništvo in delegate za centralni odbor USAOJ. V resoluciji so med drugim poudarili dolžnost boriti se proti okupatorju, v razglasu mladini pa so sprejeli geslo "Vsi na fronto, vse za fronto".
V DNEH OD 10. DO 12. OKTOBRA 1943 JE V KOČEVSKI REKI NA SVOBODNIH TLEH ZBOROVAL I. KONGRES ZVEZE SLOVENSKE MLADINE, KI JE PREVZEL VELIKO OBVEZO OBOROŽENE BORBE ZA SVOBODO IN PRAVICO IN ZA SREČNEJŠO BODOČNOST MLADEGA RODU.
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje