KOPRIVNIK - SPOMENIK NA POKOPALIŠČU
Na pokopališču je postavljen nagrobni spomenik s črno marmornato ploščo (134x85 cm): KOT ŽRTVE STE PADLI ZA NA IN ŽRTVOVALI   SVOJA MLADA ŽIVLJENJA V NOB GREGELJ ANTON +1942 TORBAR MAKS +1944   NEZNAN BOREC +1942   BERTOK VLADO +1944 NEZNAN BOREC +1942 KOGOJ FRANC +1944 DOLAR ANTON +1942 KOS ANTON +1944 DOLAR BLAŽ +1942 LAVRIN ANTON +1944 GONJA MATIJA +1943 BRINOVEC FRANC +1944 AUSEC +1944 ČOK LEANDER +1944 TEFLER +1944 CESTNIK FRANC +1944 KOZLOV - RUS +1944 HENIGMAN ALJOJ +1944 KOLMAN ALOJZ - MAROK +1944 OBERSTAR RUDOLF +1945 OGOTANJEC JEKATARINA ZSSR +1944 OPANASENKO SAŠA +1944 Idejni osnutek za spomenik so pripravili člani KO ZZB Koprivnik, izdelal pa ga je Erjavec Alojz iz Kočevja. O slovesni otvoritvi plošče sta dva podatka, eden navaja 4. julij 1951, drugi pa 23. november 1955.
Med drugo svetovno vojno je imel Koprivnik z okolico velik pomen kot strateško zaledje za delovanje partizanskih enot. Tu so se križale poti in partizanske transverzale, ki so preko kurirskih vez ter relejnih postaj povezovale Suho Krajino, Notranjsko, Kočevsko in zaledne enote v prostranih gozdovih Kočevskega Roga. V času velike italijanske ofenzive poleti 1942 je postala vas zbirališče italijanske vojske, ki je pripravljala napade na partizanske enote v Kočevskem Rogu. Čeprav se je območje Koprivnika štelo za osvobojeno ozemlje, so se tu odvijale številne bitke med enotami NOV in okupatorjevimi silami. 4. novembra 1944 se je odvijala bitka med bataljonom zaščitne brigade Glavnega poveljstva NOV in POS in kolono nemških vojakov. V tej bitki je padel komandant brigade, narodni heroj Alojz Kolman - Marok. 5. novembra 1944 je padlo v okolici Koprivnika še sedem borcev 18. divizije.
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje