KOPRIVNIK - SPOMINSKA PLOŠČA
Alojz Kolman - Marok je bil rojen 1. julija 1911 v zaselku Završje pri Sevnici. Že kmalu je moral oditi "služit" k bogatejši družini. Po končani osnovni šoli se je v Ljubljani izučil za pekovskega pomočnika. Tu se je spoprijateljil s Francom Rozmanom - Stanetom, kasnejšim komandantom glavnega štaba NOV in POS. V začetku tridesetih let 20. stoletja se je svetovna gospodarska kriza čutila tudi na Slovenskem. Alojz Kolman v svojem poklicu ni našel zaposlitve. 1931 je postal gojenec vojaške podoficirske šole, ki pa je ni dokončal. Z vojaškim vodstvom se je sprl zaradi razmer v vojski Kraljevine Jugoslavije, zato je bil obsojen na zaporno kazen. 1934 mu je uspelo pobegniti iz vojaškega zapora. Zatekel se je v Italijo in kasneje v Avstrijo. Iz Avstrije ga je pot zanesla v Francijo, od koder se je vrnil v Slovenijo. Kmalu po prihodu so ga prijeli in obsojen je bil na zaporno kazen, ki jo je prestajal v Lepoglavi. Po prestani kazni se je 1940 vrnil domov in se preživljal s opravljanjem priložnostnih del. Spomladi 1941 je bil mobiliziran v vojsko Kraljevine Jugoslavije, vendar ga je nemška vojska zajela in ga poslala v ujetništvo. Iz ujetništva mu je uspelo pobegniti in skrival se je vse do novembra 1941, ko je stopil v NOV. Alojz Kolman je zaradi svoje izobrazbe in sposobnosti hitro napredoval od mitraljezca do komandanta zaščitne brigade Glavnega poveljstva NOV in POS. V začetku novembra 1944 se je z enim bataljonom odpravil proti Koprivniku. Po umiku je Marok s svojim spremstvom nekoliko zaostal za glavnino in padel v nemško zasedo. V borbi je bil ranjen. Da ne bi padel v roke Nemcev, si je sodil sam. Življenjska pot Alojza Kolmana - Maroka se je končala 4. novembra 1944. Za narodnega heroja je bil proglašen 20. decembra 1952.
Na stavbi bivše osnovne šole v Koprivniku (danes hišna številka 31) je vzidana bela marmornata plošča (60x88 cm) z napisom: Idejni osnutek za ploščo je delo odbora borcev 18. divizije NOV in KO ZZB Kočevje.
V BLIŽINI TEGA MESTA STA  4.11. 1944   PADLA V BORBI Z NEMCI NARODNI  HEROJ KOLMAN ALOJZ-MAROK,  KOMANDANT ZAŠČITNE BRIGADE  GLAVNEGA ŠTABA NOV SLOVENIJE TER AKTIVIST OF TORBAR MAKS.  KOT ŽRTVI STA PADLA V BORBI ZA NAS!
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje