KOPRIVNIK - SPOMENIK NEZNANIM PADLIM BORCEM
Na križišču cest Koprivnik - Mirna gora - Nemška Loka stoji spomenik sedmim padlim borcem 18. divizije. Spominsko obeležje sestavlja betonski podstavek in obdelana kamnita gmota (107x71x31 cm), na kateri je črna marmornata plošča (80x50 cm) z napisom: Idejni osnutek so pripravili člani KO ZZB Koprivnik, izdelal pa ga je Erjavec Alojz iz Kočevja. Slovesna otvoritev spomenika je bila 22. julija 1979.
TU POČIVA SEDEM NEZNANIH BORCEV, KATERI SO ŽRTVOVALI SVOJA MLADA ŽIVLJENJA V NOB 5.11.1944 KO ZZB
Med drugo svetovno vojno je imel Koprivnik z okolico velik pomen kot strateško zaledje za delovanje partizanskih enot. Tu so se križale poti in partizanske transverzale, ki so preko kurirskih vez ter relejnih postaj povezovale Suho Krajino, Notranjsko, Kočevsko in zaledne enote v prostranih gozdovih Kočevskega Roga. V času velike italijanske ofenzive poleti 1942 je postala vas zbirališče italijanske vojske, ki je pripravljala napade na partizanske enote v Kočevskem Rogu. Čeprav se je območje Koprivnika štelo za osvobojeno ozemlje, so se tu odvijale številne bitke med enotami NOV in okupatorjevimi silami. 4. novembra 1944 se je odvijala bitka med bataljonom zaščitne brigade Glavnega poveljstva NOV in POS in kolono nemških vojakov. V tej bitki je padel komandant brigade, narodni heroj Alojz Kolman - Marok. 5. novembra 1944 je v okolici Koprivnika padlo še sedem borcev 18. divizije.
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje