LAPINJE - SPOMINSKO OBELEŽJE 3. SNOUB IVAN CANKAR
29. avgusta 1942 je bila v vasici Lapinje ustanovljena 2. SNOUB Ivan Cankar. V njeno sestavo so prišli bataljon Gubčeve brigade, 1. bataljon Kočevskega odreda in 2. bataljon Belokranjskega odreda. Skupaj je brigada štela okoli 330 borcev. Komandant je postal Marjan Dermastia - Urban Velikonja, komisar Jože Bavbar - Gregor Javor, namestnik komandanta je postal Stane Semič - Daki in za namestnika komisarja je bil imenovan Jože Borštner - Tone Gabrovčan.
V naravno kamnito gmoto (višina 145 cm) je vzidana bela marmornata plošča (50X40 cm) z napisom: Idejni osnutek za spominsko obeležje je izdelal inž. Derkovič Drago. Ploščo sta postavili podjetje Marmor iz Gradca v Beli krajini in gradbena skupina posestva Snežnik. Slovesna otvoritev spominskega obeležja je bila 13. septembra 1959.
NA TEM MESTU JE  BILA V SEPTEMBRU 1942  USTANOVLJENA UDARNA  BRIGADA IVANA CANKARJA,  KI SE JE SKUPAJ Z DRUGIMI  ENOTAMI NOV JUNAŠKO  BORILA ZA OSVOBODITEV  NAŠE DOMOVINE SEPTEMBRA 1959 ZZB NOV  KOČEVSKA REKA IN MOZELJ
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje