Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
NOVI KOT - SPOMENIK PADLIM BORCEM IN ŽRTVAM FAŠIZMA
Na spomeniku je vklesano tudi besedilo:  (AVTORJA BESEDILA PETER VOVK IN TONE KNAVS)
V Novem kotu je bila 19. aprila 1942 splošna vstaja in napovedan oborožen odpor proti okupatorju. Moški so odšli v partizane, žene, otroci in starejši prebivalci so podpirali narodnoosvobodilno gibanje. Italijanski okupator se je strahovito znesel nad prebivalstvom. 29. julija 1942 je vas do tal požgal, ljudi pa odvedel v internacijo. Spomenik je narejen iz belega marmorja (200x30 cm). Projektiral ga je arhitekt ing. Anton Knavs, izdelalo in postavilo pa podjetje Marmor Gradac iz Bele krajine. Na spomeniku so vklesana imena padlih, pobitih in umrlih prebivalcev vasi.
NOVI KOT BORCI BENČINA FILIP - PANTAR ALOJZ - POJE VALENTIN - PANTAR STANISLAV ŽRTVE INTERNACIJE JANEŽ JAKOB - JEŠELNIK ALOJZIJA - ALBIN ANA MARIJA - CIMPRIČ JAKOB, ANA - JEŠELNIK FRANC - CIMPRIČ JURIJ, FRANČIŠKA, ALOJZ - KALIČ VERA - CIMPRIČ ANA  - LOVKO MIRKO, ANTON - KNAVS FILIP, MARIJA, MARIJA - CIMPRIČ ANTON - LIPOVEC HELENA - MALNAR JAKOB, ANTONIJA, ALOJZ  MAVRIN JURIJ - MIHELIČ ANTONIJA, VALENTIN - MIKLIČ JANEZ - OŽBOLT JOŽE - PANTAR JAKOB, KAROLINA, VALENTIN, DANICA - POJE JAKOB, ANA  - TURK EDVARD  POJE OLGA - TURK ANA - POJE MARGARETA, MARIJA  - TUŠEK IVAN - TURK JERA - ŽAGAR ANTON - MOHAR JOŽE - ŽAGAR JERA - GRAJŠ MILKA  TALCI CIMPRIČ FILIP - KOMELJ ALFONZ - LIPOVEC JOŽE - ŽAGAR FLORIJAN   GRAJŠ JANEZ   STARI KOT BORCI KALIČ ALOJZ - JEŠELNIK MATILDA  ŽRTVE INTERNACIJE  MIKLIČ FRANČIŠKA - TROHA MARIJA, HELENA, MARIJA - KNAVS JOŽE - BELE FRANČIŠKA - BREŽIČ ANTON - HUDOLIN MAGDALENA - JANEŽ ANTICA - BOLTEŽAR JANEZ, IVANKA JEŠELNIK IVANA, ALOJZ, SLAVKO - JANEŽ IVAN IVANA - KALIČ ANTON, NEŽA - JANEŽ JAKOB, MARIJA, ALOJZ, JAKOB - KEC HELENA  JANEŽ IVAN JANEZ - KOVAČ JAKOB - LAKOTA MARIJA - MIKLIČ MARGARETA - KOVAČ NEŽA  MIKLIČ MARIJA - MLAKAR FRANC, JOŽE, IVAN, ANTON - MIKLIČ ANTON, IVANA, HEDVIKA  POJE JANEZ, IVANA ANTON - TROHA MARIJA, ANICA - POJE FRANC - POJE MARIJA  TALCI KNAVS FRANC - MIKLIČ FRANC - MIKLIČ JOŽE
1941-1945     DOKLER BO ŽIVEL ROD  ŠUMEČIH GOZDOV  NOVEGA IN STAREGA KOTA,  BO OSTAL SVETAL SPOMIN  NA ŽIVLJENJA, DAROVANA  ZA SVOBODO DOMOVINE.  ŽRTVE II. SVETOVNE VOJNE  ZZB NOVI IN STARI KOT 
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem