Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
PREGRAD - SPOMINSKA PLOŠČA PADLIM BORCEM 
Ostali podatki niso znani. Spominska plošča je bila odkrita 26. junija 1979.
ŽRTVE FAŠISTIČNEGA TERORJA PREDGRAD FORTUN ALOJZ 1919 KRALJ MARKO 1895 RAUH PETER 1873 RAUH PETER 1909 MEŽNAR JANEZ 1923 MEŽNAR JOŽEF 1927 UMRLI V ZAPORIH IN TABORIŠČIH PREDGRAD BIŽAL JOŽEF 1919 VERDERBER MARKO 1899 ŽUPAN PAVEL 1912 MIHOR PETER 1920 JELENJA VAS MOVRIN PETER 1914 ŠTERK JURIJ 1907 TEKAVEC MILENA 1941 MOVRIN PETER 1943 ČEPLJE WEISS FRANC 1892 KO ZZB NOV PREDGRAD   VIMOLJ 1979
Na stavbi nekdanjega Zadružnega doma (danes hišna številka 2) je vzidana črna marmornata plošča (170x117 cm) z imeni padlih borcev, aktivistov in žrtev fašističnega nasilja: PADLI V NOV   PREDGRAD ČEPLJE    BIŽAL IVAN 1921 BUKOVEC MARKO 1925 MAJERLE VLADIMIR  1922 ŠUBIC PETER 1916 SERTIČ MARKO 1924 VERDERBER PAVEL 1903 BREZOVICA MAJERLE PETER 1926 TORBAR MAKS 1908 JELENJA VAS  KNEŽJA LIPA    VIDEM TEKAVEC ANTON 1899 PREBIL FRANC 1909 DOL    NEMŠKA LOKA BAREC IVAN 1924 BAREC JOŽEF 1929 KOVAČ FRANJO 1924 ŠTEFANC PETER 1926 PREBILIČ JURIJ 1893 KRAŠKOVIČ PAVEL 1908 ŠAUER VILIJEM 1908 HRELJIN    KAPŠ PETER 1912 KAPŠ PETER 1908 VIMOLJ    MAURIN ALOJZ 1925 LAZE    ŠTAUDOHAR JOŽE 1915 GORJUP MIRKO 1923 RAUH JOŽEF 1921 KOBE JOŽEF 1904 KOBE VILJEM 1921 KOBE EMIL 1924 ŽAGAR PETER 1930 ŠTAUDOHAR IVAN 1922  
SVOJA MLADA ŽIVLJENJA STE ŽRTVOVALI ZA SVOBODO NAŠE DOMOVINE V ČASU 1941        1945  
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem