PREGRAD - SPOMINSKA PLOŠČA ZBIRNEGA CENTRA 7. IN 9. KORPUSA NOV
Na področju Poljanske doline so se nahajale nekatere zaledne enote 7. in 9. korpusa NOV in PO Slovenije, predvsem zbirni center in relejna postaja za prevoz ranjencev po dolini Kolpe in Čabranke na zasilno partizansko letališče na Notranjskem. V Predgradu je bila leta 1944 baza dopolnilnega bataljona 7. korpusa s pekarno, mesnico in skladiščem živil, s telefonsko centralo, čevljarsko delavnico ter intendantsko skladišče Belokranjskega vojnega območja.
Na stavbi nekdanjega Zadružnega doma (danes hišna številka 2) je vzidana bela marmornata plošča (37 x 43 cm) z napisom:
V TEJ VASI JE BIL ZBIRNI CENTER 7. IN 9. KORPUSA NOV L. 1944
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje