PREŽA - SPOMENIK TALCEM
Na mestu, kjer je italijanski okupator usmrtil 16 moških iz vasi Drežnik, Slovenske Brige, Ajblja, Mokrega Potoka, Suhega Hriba, Rake in Srobotnika je postavljeno spominsko obeležje. Sestavljeno je iz petih obdelanih kamnitih gmot, na največji je vzidana bela marmornata plošča (48x34 cm) z napisom: Ostali podatki niso znani.
27.4.1942 LETA SO   FAŠISTI ZVERINSKO POBILI   16 BORCEV IN AKTIVISTOV   NOV SLAVA JIM!
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje