RAJHENAV - OBELEŽJE TOMŠIČEVI BRIGADI
Na stavbi (danes hišna številka 1) je vzidana bela marmornata plošča (54x79 cm) z napisom: Avtor idejne zasnove in teksta ni znan.   Pobudniki za postavitev plošče je bil odbor borcev Tomšičeve brigade. Slovesna otvoritev je bila 27. junija 1955.   Poleg tega obeležja je Občina Kočevje vzidala črno marmornato ploščo (55x80 cm) z napisom: Spominska plošča je bila vzidana oktobra 1996.
V BLIŽINI   TEGA NASELJA JE   27. JUNIJA 1943   TOMŠIČEVA BRIGADA   UNIČILA ITALIJANSKO KOLONO.
NA TEM MESTU JE V VOJNI  ZA OSAMOSVOJITEV REPUBLIKE  SLOVENIJE 2. JULIJA 1991  DIVERZANTSKI VOD OBMOČNEGA  ŠTABA TERITORIALNE OBRAMBE  RIBNICA ZAVZEL VOJAŠKI  OBJEKT JA OBČINA KOČEVJE
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje