ŠALKA VAS - SPOMINSKO OBELEŽJE ALBINU VIDENIČU
Na hiši (danes sedež Telovadnega društva Sokol) je vzidana spominska plošča z napisom: Spominsko ploščo je oblikoval ing. Šorli iz Ljubljane. Dela je izvajala gradbena skupina Rudnika Kočevje. Slovesna otvoritev spominske plošče je bila 3. julija 1960.
V TEM KRAJU JE DELAL IN SE BORIL ZA  PRAVICE DELOVNEGA LJUDSTVA IN  DELAVSKO KULTURO PRVOBOREC   ALBIN VIDENIČ roj. 26.11.1920   PREGANJAN IN MUČEN SE JE   IZTRGAL IZ FAŠISTIČNIH OKOV TER   STOPIL V VRSTE BORCEV NOV,   KJER JE KOT SEKRETAR RAJONSKEGA   KOMITEJA KPS SODRAŽICA   PADEL DNE 5. AVGUSTA 1944   V KRŽETIH.
Albin Videnič se je rodil 26. februarja 1920 v Gornjih Pireščih pri Krškem. 1921 se je družina preselila v Kočevje. Tu je Albin obiskoval gimnazijo in opravil malo maturo. Že v gimnaziji se je vključil v revolucionarno delo napredne mladine. Skupaj z Dušanom Bravničarjem je opravljal funkcijo sekretarja Okrajnega komiteja SKOJ. Zaradi svoje dejavnosti je bil zaprt že v Kraljevini Jugoslaviji. Italijanski okupator je kmalu odkril njegovo revolucionarno dejavnost in ga 5. septembra 1941 aretiral. Po vrnitvi iz italijanskih zaporov je nekaj časa okreval v bolnišnici v Ljubljani, od koder je pobegnil v partizane. Tu je opravljal funkcijo sekretarja Rajonskega komiteja KPS Sodražica. 5. avgusta 1944 se je udeležil sestanka z aktivisti v Kržetih nad Sodražico. Hišo je obkolila nemška vojska. V borbi sta padla Albin Videnič in Peter Gornik.
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje