RAVNE - SPOMINSKO OBELEŽJE PARTIZANSKI BOLNICI SMREKOVEC
Pred nemško ofenzivo v oktobru 1943 so partizansko bolnišnico iz Ribnice preselili v Gotenico. Zaradi stalnih napadov so ranjence premestili pod šotore na Medvedjeku, na kraj imenovan Trata. To so bili začetki kasnejšega bloka bolnišnice SVPB - R. V gozdu nad Dragarji je bila decembra 1943 zgrajena bolnišnica Suhi vrh, ki se je od 25. aprila 1944 imenovala Stanetov dom, po narodnem heroju Francu Rozmanu - Stanetu. Vanjo so premestili tudi paciente s Trate. Na nasprotnem pobočju med Ravnami in Kočevsko Reko pa so začeli graditi postojanko, ki so jo poimenovali Smrekovec, kasneje Bogdanov dom, po dr. Bogdanu Breclju. V bolnišnico so lahko sprejeli okoli 50 ranjencev. Vseh ranjencev, ki so se zdravili v Smrekovcu, je bilo okoli 350.
V gozdu nad vasico Ravne stoji spominsko obeležje partizanski bolnici Smrekovec - Bogdanov dom. Na zidanem obelisku je pritrjena plošča (30x40 cm) z napisom: Ostali podatki niso znani.
TUKAJ JE BILA  BOLNICA SMREKOVEC,   V KATERI SE JE ZDRAVILO  348 PARTIZANOV. OB 20. LETNICI  ZBORA ODPOSLANCEV  ZB KOČEVSICA REKA.
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje