SMUKA - SPOMINSKA PLOŠČA PADLIM BORCEM JURIŠNEGA BATALJONA 18. DIVIZIJE
Na Lovskem domu (hišna številka 1) je pritrjena aluminijasta plošča (30x39 cm) z napisom: V OGNJU SPOPADOV IN BORB Z ENOTAMI SS   IN DOMAČIH IZDAJALCEV   SO NA OBMOČJU SMUKE V BOJIH   OD JANUARJA DO KONCA APRILA LETA 1945   MED 16 BORCI JURIŠNEGA BATALJONA XVIII.   SLOVENSKE DIVIZIJE PADLI   MAKS BRAČIČ ŠTUDENT IZ PTUJA, STAR 20 LET,   POMOČNIK KOMISARJA BATALJONA STANE ZUPANC   DIJAK IZ LJUBLJANE, STAR 18 LET, KOMISAR III. ČETE JURIJ BELTRAM   ABSOLVENT MONTANIST IZ TRSTA, STAR 24 LET,  KOMISAR III. ČETE   SLAVA PADLIM JUNAKOM  Smuka, 1.10.1988. Avtor idejnega osnutka ni znan. Spomenik je bil odkrit 1. oktobra 1988.
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje