SMUKA - SPOMENIK PADLIMA ČLANOMA KP AVSTRIJE
Sredi vasi stoji velika kamnita gmota (204x150 cm), v katero je vzidana bela marmornata plošča (49x40 cm) z napisom: Avtor idejnega osnutka ni znan. Izdelalo ga je podjetje Marmor iz Gradca v Beli Krajini po naročilu Okrajnega odbora zveze združenj borcev Kočevje. Prvotno je bil spomenik postavljen globlje v gozdu, 1965 pa je bil prestavljen v samo vas. Obnova je potekala 2003.
TUKAJ STA PADLA 19.11.1945   WILLI FRANK   ČLAN CK KP AVSTRIJE   IN   WILLI HOGL   ČLAN KP AVSTRIJE
19. februarja 1945 sta 3. bataljon nemškega SS - policijskega polka in enota Slovenske domobranske vojske nenadoma napadla Smuko in presenetil enote Cankarjeve brigade, v sestavu katere je bil tudi bataljon avstrijskih prostovoljcev. V boju sta padla tudi Willi Frank, član CK KP Avstrije in Willi Hogl, član KP Avstrije. Pokopana sta v Poljanah pri Dolenjskih Toplicah.
Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem
Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje